Slovenija金沙平台

金沙登录网址


金沙登录网址

Izboljšanje zdravja je največji izziv, s katerim se sooča ves svet.

Kot globalna biofarmacevtska družba AstraZeneca prispeva k odkrivanju, razvoju in trženju inovativnih zdravil z različnih terapevtskih področij.

Naš cilj je prispevati k izboljšanju zdravja z visokokakovostnimi in učinkovitimi zdravili, ki bodo pomagala bolnikom.

AstraZeneca, podružnica v Sloveniji je usmerjena v tri ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni.

Sodelujemo s strokovnjaki z več področij zdravstva, da bi lažje razumeli vse izzive ter izrabili vse svoje sposobnosti in vire za dosego skupnega cilja: izboljšanje zdravja.

Kontakt:金沙平台

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji
Verovškova 55
1000 Ljubljana

Telefon: 01 51 35 600
Faks: 01 51 35 635金沙登录网址


金沙登录网址


金沙登录网址

Informacije o registriranih zdravilih družbe AstraZeneca na slovenskem trgu najdete na spletni strani Centralne baze zdravil.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z našimi zdravili, se obrnite na nas prek telefonske številke:
01 51 35 600.

V podružnici AstraZeneca Slovenija smo usmerjeni v 3 ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne in presnovne bolezni. 金沙登录网址V družbi AstraZeneca se zavedamo, kako pomembni so etični in transparentni odnosi z združenji bolnikov. Zato si skladno s cilji in zahtevami kodeksa EFPIA prizadevamo za transparentne odnose z združenji bolnikov ter s tem namenom zagotavljamo javno dostopen seznam finančne pomoči, ki smo jo kot farmacevtska industrija namenili združenjem bolnikov.

Družba AstraZeneca si številne interese deli z združenji bolnikov in si bo skladno z veljavno zakonodajo EU, nacionalno zakonodajo ter kodeksi obnašanja še naprej prizadevala za medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

  • AstraZeneca, podružnica v Sloveniji, je leta 2018 sodelovala s tremi skupinami bolnikov, ki smo jim pomagali v skupnem znesku 37.000 EUR:Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije smo darovali 7.000 EUR kot pomoč pri realizaciji programov za izobraževanje bolnikov ter 10.000 EUR kot podporo pri projektu implementacije spletnega portala »www.pljucni-rak.si«.
  • Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna smo darovali 15.000 EUR kot pomoč pri izvajanju letnega programa ter 4.000 EUR za podporo projektu »Roza kuverta«.
  • Društvu diabetikov Ptuj smo darovali 1.000 EUR kot pomoč pri izvajanju letnega programa.

金沙登录网址


Zaposleni v družbi AstraZeneca verjamemo, da sodelovanje med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva na kakovost obravnave bolnikov in je nujno potrebno za razvoj novih, inovativnih zdravil in metod zdravljenja.

Za uspešno zdravljenje je ključno zaupanje bolnika v zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, da so slednji seznanjeni z najnovejšimi možnostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil in priporočanju metod zdravljenja.

Menimo, da se preglednost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami najbolje doseže s samoregulacijo in zato smo se zavezali, da bomo spoštovali Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb.

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2018

Javna objava prenosa sredstev 2018 

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2017

Javna objava prenosa sredstev 2017

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2016

Javna objava prenosa sredstev 2016

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2015

Javna objava prenosa sredstev 2015


金沙登录网址

V družbi AstraZeneca si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim predstavlja izziv in spodbuja njihovo ustvarjalnost in učinkovitost.

Če vas zanima delo pri nas, nam lahko svoj življenjepis pošljete na elektronski naslov 资讯si@astrazeneca.com.金沙登录网址

Zbiranje, ocenjevanje in vrednotenje domnevnih neželenih učinkov zdravil ob upoštevanju kliničnih koristi zdravila nam omogoča boljše poznavanje neželenih učinkov in posledic le-teh, odkrivanje dejavnikov tveganja in še neodkritih neželenih učinkov ter tako natančnejše poznavanje varnostnega profila zdravila.

Domnevni neželeni učinek zdravila pomeni sum na neželeni učinek, pri katerem je mogoča vzročna povezanost med zdravilom in neželenim dogodkom. Za namen poročanja je dovolj sum, da je neželeni učinek povezan z zdravilom.   

Če sumite, da imate domnevni neželeni učinek zdravila družbe AstraZeneca, ga lahko poročate:

  1. svojemu zdravniku,
  2. na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali
  3. direktno nam preko povezave https://aereporting.astrazeneca.com/content/Website服务/Global/286-globalaereporting-com/si/si/主页.html.

金沙平台

AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji

Verovškova 55

1000 Ljubljana


Informacija pripravljena: junija 2019/SI-0656.

金沙登录网址

Science compels us to push the boundaries of what is possible. We trust in the potential of ideas and pursue them, alone and with others, until we have transformed the treatment of disease.